FORMACIÓ

 

 

#noverbal #cursos #pedagogia #grup #participació #oratòria

Projectes i processos de formació

 


FORMACIÓ VERS LA PARTICIPACIÓ

Formació a grups, associacions i personal de l’administració en processos de participació. Acompanyament per a la presa de decisions col.laboratives, recull d’informació i mètodes d’avaluació.


ORATÒRIA I COMUNICACIÓ NO VERBAL

Superació de barreres comunicatives, assertivitat, oratòria, llenguatge físic, dinàmica de grups. Formacions  orientades al creixement personal i professional amb cursos monogràfics i tallers adaptats.


CONSULTORIA DE FORMACIÓ

Servei estratègic de suport a les organitzacions per configurar les modalitats formatives a mida. Confecció i implementació de propostes i/o projectes de formació presencial i telemàtica. Adaptació de continguts, càrrega lectiva, sistemes d’avaluació, seguiment personalitzat.


TRANSICIÓ DE LA FORMACIÓ PRESENCIAL A FORMACIÓ EN LÍNIA

Facilitem el canvi de modalitat  repensant l’estratègia metodològica i les necessitats tecnològiques, avaluatives, comunicatives i de continguts. Actualització de les competències digitals dels formadors.