FORMACIÓ

 

Projectes i processos de formació

#noverbal #cursos #pedagogia #grup #participació #oratòria

 


FORMACIÓ VERS LA PARTICIPACIÓFORMACIÓ VERS LA PARTICIPACIÓ

Formació i gestió amb grups, associacions i personal de l’administració en processos de participació.

Acompanyament per a la presa de decisions col.laboratives, recull d’informació i mètodes d’avaluació.


ORATÒRIA I COMUNICACIÓ NO VERBALORATÒRIA I COMUNICACIÓ NO VERBAL

Superació de barreres comunicatives, assertivitat, oratòria, llenguatge físic, dinàmica de grups. Facilitació processos avaluatius i cures.

Formacions  orientades al creixement personal i professional amb cursos monogràfics i tallers adaptats.


CONSULTORIA DE FORMACIÓCONSULTORIA DE FORMACIÓ

Suport a les organitzacions per configurar les modalitats formatives a mida. Formació en sostenibilitat humana.

Implementació de projectes formatius presencials i en línia: Adaptació de continguts, càrrega lectiva, avaluació.


ADAPTACIÓ A LA FORMACIÓ EN LÍNIAADAPTACIÓ A LA FORMACIÓ EN LÍNIA

Facilitem el canvi de modalitat  repensant l’estratègia metodològica i les necessitats tecnològiques, avaluatives, comunicatives i de continguts.

Actualització de les competències digitals dels formadors.