MICRO ACTES I ESDEVENIMENTS

 

Organització d’esdeveniments i microactes

#esdeveniment #celebració #microactes #exposicions

 


EXPOSICIONS ITINERANTSEXPOSICIONS ITINERANTS

Produïm exposicions de petit format per facilitar el trasllat i itinerància. Fem activitats de suport per difusió temàtica i aprofundiment dels continguts mitjançant tallers i xerrades. Coordinació itinerància, calendari, transport, muntatge i desmuntatge.


SUPORT I INFRAESTRUCTURASUPORT I INFRAESTRUCTURA

Personal i materials de suport, amb diferents perfils professionals: dinamitzadors, informàtics, regidors, tècnics… I també d’elements complementaris com mobiliari, materials tecnològics, audiovisuals i informàtics, infraestructures.


ESDEVENIMENTS A MIDAESDEVENIMENTS A MIDA

Esdeveniments a mida: els clients tenen idees nosaltres les duem a terme, tot aportant la nostra creativitat i professionalitat.


ASSESSORAMENT DISSENY I GESTIÓ INTEGRALASSESSORAMENT DISSENY I GESTIÓ INTEGRAL

Amb una estructura  empresarial formada per un grup de treball interdisciplinari capaç d’assumir els projectes des de la fase de gestació fins a la seva realització final.