MICRO ACTES I ESDEVENIMENTS

Organització d’esdeveniments i microactes

#esdeveniment #celebració #microacte #exposicions

• Organització d’exposicions: disseny, producció, muntatge, coordinació, dinamització, seguiment i/o itinerància.
• Esdeveniments a mida: els clients tenen idees nosaltres les duem a terme, tot aportant la nostra creativitat i professionalitat.
• Actes culturals i esportius: mostres culturals, fires, estands, activitats dirigides, serveis a la ciutadania, curses, activitats esportives, …
• Personal i materials de suport, amb diferents perfils professionals: dinamitzadors, informàtics, regidors, tècnics… I també d’elements complementaris com mobiliari, materials tecnològics,  audiovisuals i informàtics, infraestructures.
• Especialitzats en micro-actes, allò petit també és important.


organització

Serveis i metodologia


EXPOSICIONS ITINERANTS

Produïm exposicions de petit format per facilitar el trasllat i itinerància. Fem activitats de suport per difusió temàtica i aprofundiment dels continguts mitjançant tallers i xerrades. Coordinació itinerància, calendari, transport, muntatge i desmuntatge.


ASSESSORAMENT DISSENY I GESTIÓ INTEGRAL

Amb una estructura  empresarial formada per un grup de treball interdisciplinari capaç d’assumir els projectes des de la fase de gestació fins a la seva realització final.


ORGANITZACIÓ DE MICROACTES

Activitats a escala d’associació o de barri. Posem a l’abast el nostre potencial per a materialitzar qualsevol tipus d’acte cultural o esportiu: mostres culturals, fires, estands, activitats dirigides, serveis a la ciutadania, curses, activitats esportives, ….