DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL

 

 

 

Projectes de dinamització i
intervenció social i cultural

#grup #educació #comunitat #tecnologia #barri #ciència

• Servei a les persones: Disseny, coordinació, desenvolupament i comunicació de
projectes educatius, socials i culturals.
• Projectes d’intervenció en el territori i gestió integral d’equipaments sòcio-culturals.
• Serveis de gestió i dinamització de programes per a Gent Gran i envelliment actiu.
• Programes educatius, activitats pedagògiques per a infants i joves.
• Desenvolupem programes educatius i d’intervenció social i cultural per a empreses des de les àrees del màrqueting relacional/amb causa i la responsabilitat social corporativa.
• Serveis auxiliars i administratius per a institucions i organitzacions culturals i d’intervenció socials d’atenció a les persones (administració, recepció, consergeria,
control d’accessos, atenció als usuaris, bar, neteja,…).
• Anàlisi de materialitat Social.
• Programes de Formació i assessorament.

 


GESTIÓ INNOVADORA

 

Dinamització Social i cultural

 


GESTIÓ D’EQUIPAMENTS SÒCIO-CULTURALS,
PARTICIPACIÓ I
INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI

Gestió integral: des de la contractació de l’equip de professionals fins a la programació i dinamització cultural del centre. Implicació amb els agents socials i societat civil per aconseguir processos de participació representatius.


PROGRAMES EDUCATIUS

De l’A a la Z: idea, disseny, selecció, formació i contractació de l’equip educatiu. Creació de materials didàctics, infraestructura, execució i dinamització, call center i campanya de comunicació, avaluació.


PROGRAMES D’ENVELLIMENT ACTIU

Planifiquem i implementem projectes i activitats per a gent gran amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal i fomentar l’envelliment actiu amb una millor qualitat de vida.


PROGRAMES PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

Dissenyem els programes de conscienciació, divulgació i formació a l’entorn de la mobilitat: transport públic, seguretat viària, mobilitat sostenible, seguretat activa.