DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL

 

Projectes de dinamització i intervenció social i cultural

#grup #educació #comunitat #tecnologia #barri #ciència

 


GESTIÓ D'EQUIPAMENTS SÒCIO-CULTURALS,
PARTICIPACIÓ I INTERVENCIÓ EN EL TERRITORIGESTIÓ D’EQUIPAMENTS SÒCIO-CULTURALS,
PARTICIPACIÓ I INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI

Gestió integral: des de la contractació de l’equip de professionals fins a la programació i dinamització cultural del centre. Implicació amb els agents socials i societat civil per aconseguir processos de participació representatius.


PROGRAMES EDUCATIUSPROGRAMES EDUCATIUS

Desenvolupem programes educatius i d’intervenció social i cultural per a empreses des de les àrees del màrqueting relacional/amb causa i la responsabilitat social corporativa. De l’A a la Z: idea, disseny, selecció, formació i contractació de l’equip educatiu. Creació de materials didàctics, infraestructura, execució i dinamització, call center i campanya de comunicació, avaluació.


PROGRAMES D'ENVELLIMENT ACTIUPROGRAMES D’ENVELLIMENT ACTIU

Planifiquem i implementem projectes i activitats per a gent gran amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal i fomentar l’envelliment actiu amb una millor qualitat de vida.


CAMPANYES I PROGRAMES D'INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓCAMPANYES I PROGRAMES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Dissenyem els programes de conscienciació, divulgació i formació a l’entorn de la mobilitat sostenible i segura, el reciclatge, les noves tecnologies o el canvi climàtic i la producció energètica. Fem arribar el missatge de manera divertida i entenedora.